រយៈពេល​២​សប្ដាហ៍ ដើមខែ​ឧសភា​នេះ ចលនា​ទេសចរ ក្នុងស្រុក បាន​បន្ត​កើនឡើង បណ្ដើរៗ​វិញ​ហើយ – CEN