កម្រ​បានឃើញ​ណាស់​! ខេមរៈ សិរីមន្ត និង​ភរិយា ទម្លាយ​រូប​កាល​នៅ​ជា​សង្សារ​នឹង​គ្នា សម្រស់​ពីមុន និង​ឥឡូវ ប្រែ​១៨០​ដឺ​ក្រ​ – CEN