អា​មេ​រិច ព្រមាន​ចិន​ឲ្យ​គោរព​ស្វ័យភាព របស់​ហុងកុង ដូច​មាន​ចែងក្នុង​សេចក្តីប្រកាស រួមជាមួយ​អង់គ្លេស​ – CEN