ជួយ​ស៊ែរ​បន្តបាន​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ទាំងអស់គ្នា​! ផ្សិត​ខ្មៅ ឬ ត្រចៀកកណ្តុរ ធ្វើ​ឲ្យ​ស្ត្រី​ម្នាក់​ស្លាប់ ព្រោះ​បាន​ត្រាំ​ទុក​វា​យួរ​ពេក ខណៈ​ជំនាញ​ណែនាំ​ត្រាំ​មិន​ឲ្យ​លើស​…. – CEN