កូន​អកតញ្ញូ​ខឹង​ឪពុក​មិន​លើក​ទូរស័ព្ទ វាយ​បណ្ដាល​ស្លាប់ ត្រូវ​ចាប់ខ្លួនបាន​ហើយ បន្ទាប់ពី​រត់គេចខ្លួន​១៧​ម៉ោង​ – CEN