កំហឹង​មហាជន កំពុង​ជំរុញ​ប៉ូលិស​តាម​ប្រមាញ់​ជនឃោរឃៅ​ឥត​ក្តីមេត្តា ចាក់​សម្លាប់​មេ​ឆ្កែ​ងាប់​ចោល​កូន​ទាំង​៥ ឲ្យ​កំព្រា​ឯកោ​គួរ​ឲ្យ​អាសូរ​ – CEN