ស្ត្រី​អ្នកទោស​ម្នាក់ ក្នុង​សំណុំរឿង​ដីធ្លី ស្លាប់​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​ខេត្តរតនគិរី – CEN