គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ប្រកាស​ផ្អាក​រៀបចំ​មី​ទ្ទិញ​អបអរសាទរ​ខួប​លើក​ទី ​៦៩ – CEN