ក្រុមការងារ​បច្ចេកទេស បន្តធ្វើ​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្ដីពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក ដោយ​កែសម្រួល​ពាក្យពេចន៍ ឃ្លាឃ្លោង ខ្លឹមសារ និង​ការកំណត់​និយម​ន័យ – CEN