យុវជន​នៅ​ជនបទ​ ២០ ​នាក់ ជា​អ្នកប្រើប្រាស់​គ្រឿងញៀន និង​អ្នកជួញដូរ​ក្នុងស្រុក​សាម​គ្គីមានជ័យ ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​តាម​បញ្ជា​ព្រះរាជអាជ្ញា​ – CEN