ដល់ក​! បងស្រី​ម្នាក់​ឆេះដុំ​យ៉ាងខ្លាំង ព្រមាន​ទៅ​អ្នកបង្កើត​ហ្គេម Jump Jumpy ឆាប់​លុប​រូបគាត់​ជាបន្ទាន់ ដែល​សុខៗ​ចោទប្រកាន់​គាត់​កំពុងតែ​…. – CEN