ប្រេ​ស៊ី​លហក់​មកឈរ​តំណែង​លេខ ២ ជា​ប្រទេស​មាន​អ្នក​ឆ្លង​វីរុស COVID-19 ច្រើនជាងគេ​ – CEN