ចិន គ្មាន​ករណី​ឆ្លង​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណាលើកដំបូង ចាប់​តាំងពី​មានការ​ផ្ទុះ​រាតត្បាត​ – CEN