កីឡាករ​ប្រដាល់​វង្ស ណ​យ​៖ ខំ​ដឹក​ងៀត​ក្របី​ចង់​ងាប់ ដល់ពេល​មនុស្ស​អ៊ីចឹង​សោះ​ល្បី ក្នុងសង្គម​នេះ ពិតជា​អស្ចារ្យ​មែន មិន​យល់ មិន​យល់​ទេ​ – CEN