អ្នកដំណើរ ២​នាក់ នៅ​រស់រានមានជីវិត ក្នុង​ហេតុការណ៍ ធ្លាក់​យន្តហោះ នៅ​ប៉ា​គី​ស្ថាន ដែល​ផ្តាច់ជីវិត​មនុស្ស​ ​ជិត ១០០​នាក់​ – CEN