ក្មេងប្រុស​ស្រី​២​នាក់ ទៅតាម​ឪពុក បង់សំណាញ់ ធ្លាក់ចូល​ទឹក​ត្រពាំង លង់​ស្លាប់ – CEN