ចិន​និង​កម្ពុជា ជួយ​យកអាសា​គ្នា​ទៅវិញទៅមក ពួតដៃគ្នា ក្នុង​កិច្ច​ទប់ស្កាត់​នឹង​ជំងឺ​វីរុស – CEN