ទាហាន​ថ្មី ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​កងទ័ពជើងគោគ ប្រចាំឆ្នាំ​២០២០ ជិត​៤០០​នាក់ ហ្វឹកហាត់​បាញ់​គ្រាប់​ពិត នៅ​យោធភូមិភាគ​ទី​៤ – CEN