ថ្ងៃស្អែក បញ្ចប់​ពិធី​អំណត់​បួស​ខែ​រ៉​ម៉ា​ឌន ហើយនឹង​រីករាយ​ស្វាគមន៍ បុណ្យ​រ៉​យ៉ា​ហ្វ៊ី​ទ្រី ហើយ​សម្តេច ស្នើ​ដល់​បងប្អូន​សាសនិក​ខ្មែរឥស្លាម ចូលរួម​ជាមួយ​រាជរដ្ឋាភិបាល ទប់ស្កាត់​ការរីក​រាលដាល​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ – CEN