បុរស​ម្នាក់​ចងក​សម្លាប់​ខ្លួន​ដោយមាន​វិបត្តិ​ក្នុង​គ្រួសារ​មានទំនាស់​ជាមួយ​ប្រពន្ធ​លែងលះគ្នា​មិនទាន់​ដាច់​ – CEN