សមត្ថកិច្ច កំពុង​តាម​ចាប់​បុរសម្នាក់ វាយសម្លាប់​ប្អូនជីដូនមួយ នៅ​ភូមិ​ដាច់ស្រយាល នា​ស្រុក​សៀម​បូក​ – CEN