ឯកឧត្តម​សន្តិ​បណ្ឌិត សុខ ផល ចុះទៅ​ពិនិត្យមើល​សមិទ្ធ​ផល​នានា ដែល​កំពុង​សាងសង់ នៅ​មូលដ្ឋាន​ស្រុក​បាណន់ – CEN