តារា​វេទិកា​អង្គ​ព្រោក​ប្រាច​លើ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក តា ខាន់ សុវណ្ណ លើក​ទង់ជ័យ​ស ក្រោយ​ប្រមាថ​ព្រះសង្ឃ​ទាំង​ងងើល​ – CEN