ស្មាន​ពុំ​ដល់​អំពី​ផែនការ​ធ្វើឃាត​មេដឹកនាំ​កូរ៉េខាងជើង Kim Jong-Un – CEN