សម្តេច​ស ខេង ៖ អ្នកតំណាងរាស្ត្រ​កុំទៅ​ទាក់​កញ្ញា ជា​អតីត​ចៅសង្កាត់​អូរ​ចារ​ទៀត​ទៅ – CEN