ពលរដ្ឋ​សម្រុក​យក​រថយន្ត​ធ្វើ​ឆៀក ដើម្បី​ចូលរួម​គោរព​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក ក្រោយ​មានការ​រឹតបន្តឹង​ខ្លាំង​រយៈពេល​ជិត​១​ខែ​នេះ – CEN