​ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ដាស់តឿន​ឲ្យ​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវ​បន្ត​យកចិត្តទុកដាក់ ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ជាមួយ​អតិថិជន ប្រកបដោយ​ភាពទន់ភ្លន់ និង​អនុគ្រោះ​ – CEN