ពង្រឹង​ការងារ​តាមដាន ការអនុវត្តន៍​វិធានការ​ការពារ​រលក​ទី​ពីរ នៃ​ការចម្លង​មេរោគ​កូ​វីដ ១៩ ចំនួន​៧​ចំណុច​ – CEN