ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២៧ ឧសភា ទី​២ ខែមិថុនា ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវ​ប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះ​បាតុភូត ផ្គរ រន្ទះ ខ្យល់​កន្ត្រាក់ និង​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ខ្លាំង​ – CEN