រថយន្ដ ហ៊ី​ណូ ដឹក​សឺ​ទែន​ប្រេង របស់​ក្រុមហ៊ុន SAVIMEX ប្រុង​លេង​ផ្លូវ​កាត់ បុក​បង្កាន់ដៃស្ពាន​ – CEN