​ឯកឧត្តម​ស្នងការ បាន​សង្កត់​ថា ចំពោះ​មន្ត្រី​ណា ដែល​បាញ់បោះ​សេរី ត្រូវតែ​ចាប់ខ្លួន​ភ្លាមៗ ដើម្បី​យកមកអនុវត្ត​មក​ច្បាប់ – CEN