ពស់ថ្លាន់​យក្ស​ញី​ឈ្មោល​១​គូ ខំ​សម្ងំសុខ​ក្នុង​រូងឈើ​ដ៏​ជ្រៅ ទីបំផុត​ក្លាយជា​ម្ហូប​អ្នកភូមិ ព្រោះតែ​បញ្ចេញ​សម្លេង​មួយ​នេះ ខណៈពេល​កំពុងតែ​…. – CEN