កាត់​ទម្លាក់​ខ្សែ​កា​ប្លិ៍​នៅតាម​មហាវិថី​ចំនួន​៦ ដើម្បី​រៀបចំ​សណ្តាប់ធ្នាប់​សោភ័ណភាព​ក្នុង​រាជធានី​ – CEN