កំណើន​តម្រូវការ​ប្រើប្រាស់​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​រ​ផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​កើន​ដល់ ៤​ពាន់​មេ​ហ្គា​វ៉ា​ត់ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០​នេះ​ – CEN