នារី​លក់​គ្រឿងក្រអូប ក្នុង​ផ្សារ​តាកែវ​ម្នាក់ ធ្លាក់​ចូលដល់​ចំណុច Depression គិត​ខ្លី​សម្រេច​ធ្វើអត្តឃាត​ខ្លួនឯង ដោយ​ចងក​សម្លាប់ខ្លួន​ – CEN