ប​ញ្ជូន​បុរស​៣​នាក់ ជួញដូរ​រក្សាទុក​និង​ថ្នាំ​ម៉ា​ទឹកកក​១៤​ថង់ សម្ភារៈ​ពាក់ព័ន្ធ​ប្រើប្រាស់​មួយចំនួន​ទៅ​តុលាការ​ – CEN