ដំណើរការ​រៀបចំ​ព្រលានយន្តហោះ​នៅ​បាត់ដំបង ពុំមាន​ឧបសគ្គ​ច្រើន ត្រូវ​ដោះស្រាយ​នោះទេ – CEN