រន្ទះបាញ់​បុរស​ម្នាក់​ស្លាប់ ពេល​ទៅ​ដឹកគោមេឃ​កំពុង​ភ្លៀង – CEN