សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ប្រកាសថា ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅក្រៅ​ប្រទេស​អាច​ចូល​កម្ពុជា ដោយ​មិនចាំបាច់​បញ្ជាក់​សុខភាព – CEN