លោក Joe Biden ហៅ Donald Trump ថា​ជាម​នុស្ស​ឆ្កួត ដោយសារ​មិន​ពាក់​ម៉ាស នៅក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សាធារណៈ​ – CEN