សាង​អី​បាន​ហ្នឹង​! គូស្នេហ៍​ឥណ្ឌា​១​គូ​លួច​សា​ហាយ​ស្មន់​ផិតក្បត់​ប្តី​-​ប្រពន្ធ ទីបំផុត នាំគ្នា​ទៅ​បញ្ចប់ជីវិត​រួមគ្នា​ក្នុងព្រៃ ព្រោះតែ​មិនអាច​ទ្រាំ​ភាពអាម៉ាស​ក្នុងសង្គម​ – CEN