នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ស្តីទី ៖ សមត្ថកិច្ច​ត្រូវអនុវត្ត​ច្បាប់​ឲ្យបាន​តឹងរឹង ចំពោះ​អ្នក​ជិះ​ម៉ូតូ ដែល​មិន​ពាក់មួក​សុវត្ថិភាព​ – CEN