អភិបាលខេត្ត​កែប​លោក កែន ស​ត្ថា នឹងត្រូវ​ផ្លាស់ប្ដូរ​តំណែង ដោយ​អភិបាលរង​ម្នាក់​ឡើង​ជំនួស​ – CEN