ប្រពៃ​ថ្លៃថ្លា​ណាស់​! អ្នកស្រី អ៊ា​ន សៀវ​ម៉ី បន្ត​ចូលរួម​បរិច្ចាគ​ដ៏​ធំធេង​ជាមួយ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ជាប់ៗ​គ្នា ដើម្បី​ជួយ​ដល់​ជនក្រីក្រ និង​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ Covid-19 – CEN