ត្រី​ចេះ​ដើរ ហើយ​មាន​ម្រាមដៃ ដ៏​មហា​កម្រ​នៅ​អូស្ត្រាលី​ (មានវីដេអូ) – CEN