អ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន ៥​នាក់​ស្លាប់​ក្នុង​ហេតុការណ៍ ភ្លើង​ឆេះ​មន្ទីរពេទ្យ​បង់​ក្លា​ដេ​ស​ – CEN