អ្នកការទូត​អា​មេ​រិច ដកខ្លួន​ចេញពី​ក្រុមប្រឹក្សា បង្កើត​ដោយ​អ្នកស្រី អ៊ុង​សាន សូ​ជី ដោយ​ចោទ​ថា​ ​ជា​ក្រុម​សំរាប់​លាក់បាំង​ការពិត​ – CEN