ការងារ​សាងសង់​មណ្ឌល​កីឡាហែលទឹក​ ស្ថិត​ក្នុង​បរិវេណ​សាកលវិទ្យាល័យ​ខេត្តបាត់ដំបង ​សម្រេចបាន ៦៩,៥%​ហើយ​ – CEN