ក្រុមការងារ​ចម្រុះ CHARLIE 20 បានធ្វើការ​ឃាត់ខ្លួន ក្មេងប្រុស​អាយុ​១៩​ឆ្នាំ ពាក់ព័ន្ធ​បទល្មើស​ឃាតកម្ម​ទៅលើ​កុមារ​អាយុ ៥​ឆ្នាំ​ – CEN