ហួស​ពីសា​ហាវ​! ឪពុក​អប្រិយ​ប្រើ​អំពើហិង្សា​លើ​កូនស្រី វាយ​ទាត់​ធាក់​ចាប់​អូស លើក​គ្រវែង​លើដី និង​សូម្បី​យក​ជើង​ជាន់ឈ្លី​ដូច​សត្វ​ធាតុ (​វីដេអូ​) – CEN